Edwarda Warchałowskiego

Położenie

Dzielnice
Ursynów
Osiedla
Ursynów-Centrum

Informacje

Dodaj treść

Edward Warchałowski (1885-1953) - geodeta. Przyszedł na świat w miejscowości Piestrzec niedaleko Stopnicy. Kształcił się w Moskwie  - najpierw w szkole technicznej, którą ukończył w 1907 roku, następnie zaś w Instytucie Mierniczym (Geodezyjnym), gdzie od 1911 roku był jednym z wykładowców, otrzymując tytuł profesorski. W 1921 roku zamieszkał w Warszawie przy ul. Krzyckiego 12. Był współtwórcą Wydziału Mierniczego Politechniki Warszawskiej, w latach 1924-33 dziekanem Wydziału Inżynierii Wodnej i Wydziału Mierniczego a w latach 1933-36 rektorem uczelni. Równolegle w latach 1925-29 był szefem Biura Pomiarów m.st. Warszawy, publikując w 1926 roku "Bazę triangulacji miasta Warszawy". Inne jego prace naukowe, to m.in. "Teoria błędów", "Rachunek wyrównawczy", "Niwelacja geometryczna" i "Wyrównanie triangulacji metodą obserwacji pośrednich". Podczas okupacji hitlerowskiej aktywnie działał w konspiracyjnym nauczaniu (był dyrektorem Państwowej Szkoły Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej), po wojnie został przewodniczącym Komitetu Odbudowy Politechniki Warszawskiej i jej pierwszym rektorem. Swoje obowiązki pełnił do 1952 roku. Politycznie związany był ze Stronnictwem Demokratycznym, przewodniczył Okręgowi Stołecznemu Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju. Zmarł w Warszawie.

Spoczywa:
Cmentarz Powązkowski, kwatera 114, rząd IV, miejsce 7.

Ciekawostki

Stan obecny:
 Nr 1,2,3,6,7,9,11,13: Bloki osiedla Ursynów Południowy. Bloki zaczęły powstawać od 1975 wg proj. Andrzeja Fabierkiewicza. Brakowało szkół i przychodni, aptek, ale stawiano Ursynów za wzorcowy projekt. Ekipy nie wyrabiały, więc ściągano kolejne z Pruszkowa, Legionowa, Siedlec, Gorzowa i Stargardu Szczecińskiego, co potęgowało chaos i bałagan i niektóre gotowe domy czekały miesiącami na podłączenie. Budowa ciągnęła się latami. 
 Nr 4: Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków.
Przedszkole nr 351.


Data nadania nazwy: 1979.01.31

KomentarzeKomentarze (0)