Położenie

Dzielnice
Ursynów
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Benedykt Polak (zm. po 1252) - franciszkanin, podróżnik. Prawdopodobnie w latach 1245-1247 uczestniczył w poselstwie papieża Innocentego IV na dwór mongolskiego chana Kujuka. Miał wówczas zobaczyć i opisać m.in. Kijów, Morze Czarne i Azowskie, Jezioro Aralskie, Syr-darię, Turkiestan oraz pustynię Gobi, informując po raz pierwszy Europejczyków o tych ziemiach. Przypisuje mu się współautorstwo materiałów do "Historii Tartarorum" - spisanych być może w Polsce w 1247 roku dziejów najazdu Tatarów i bitwy pod Legnicą.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1977.12.05.

Komentarze



Komentarze (0)