Augusta Cieszkowskiego

Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

August Cieszkowski herbu Dołęga (1814-1894) - filozof, polityk, ekonomista. Przyszedł na świat w podlaskim majątku Sucha. Jako nastolatek znalazł się w Warszawie, gdzie wziął po kryjomu przed rodziną udział w powstaniu listopadowym a zagrożony represjami ukrył się w Krakowie, podejmując tam naukę w Gimnazjum św. Barbary a następnie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia kontynuował w Berlinie i Heidelbergu, gdzie obronił doktorat z filozofii. Niedługo potem zamieszkał w Warszawie i założył czasopismo "Biblioteka Warszawska", jednak ze względów politycznych (zagrożony aresztowaniem) przeprowadził się do Wierzenicy pod Poznaniem, tworząc tam jedną z największych wówczas bibliotek, liczącą ponad 50 000 woluminów i otwierając również galerię malarstwa. W latach 1848-1855 i 1856-1866 był posłem na Sejm Pruski (odmówił jednak objęcia teki ministra finansów), współtworzył również Ligę Narodową Polską w Poznaniu. W 1870 roku założył Wyższą Szkołę Rolniczą w Żabikowie. Był autorem kilku publikacji filozoficznych (m.in. "Ojcze nasz"), które miały duży wpływ na twórczość Zygmunta Krasińskiego (z którym się przyjaźnił) i Cypriana Kamila Norwida. Zmarł w Poznaniu.

Ciekawostki

Zawiązana pod koniec lat 20 Spółdzielnia Mieszkaniowa Nauczycieli Szkół Podstawowych z inicjatywy skarbnika ZNP Piotra Podrugiela. W 1930, po kłopotach z uzyskaniem lokalizacji, rozpoczęto budowę nowoczesnego, na ówczesne czasy, osiedla, z przestrzenią na zieleńce, dużymi balkonami i pięknym widokiem na Wisłę.

Stan obecny:

Nr 1/3: Blok mieszkalny. Zbudowany w 1928 dla Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej. Mieszkali tu m.in. mgr inż. architektury Stanisław Skrypij (komendant Gwardii Ludowej, zamordowany przez Gestapo w maju 1943), a także w latach 1962-97 Łucja Krajewska, rzeźbiarka, poetka i malarka, która miała tu swoją pracownię i prowadziła równocześnie bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
 

Symboliczna Mogiła Powstańca.

Data nadania nazwy: 1926.09.27.

KomentarzeKomentarze (0)