Utrata

Informacje

Utrata - osada założona pod koniec XIX w. na terenach fortu XII (rejon dzisiejszych ul. Księżnej Anny, Zabranieckiej i Utrata). W 1916 roku została włączona w granice administracyjne Warszawy i wówczas nastąpiła jej zabudowa niskimi domami mieszkalnymi, w których zamieszkiwało ok. 1200 osób, głównie robotnicy z fabryk pobliskiego Targówka Przemysłowego. Po II wojnie światowej w miejscu zniszczonej zabudowy wzniesiono Warszawskie Zakłady Telewizyjne. Dziś są nadal tereny przemysłowe.

Obszar

Teren położony w obrębie: wschodnia granica miasta od bocznicy kolejowej przy ul. Bardowskiego, ul. Utrata, linia kolejowa wzdłuż ul. Zabranieckiej, ul. Gwarków, hipotetyczne przedłużenie ul. Skorpiona, wzdłuż zachodniej granicy łąk (bocznica kolejowa) do granicy miasta (na zachód od Praskiej Giełdy Spożywczej).