Sadul

Informacje

Sadul - kolonia włościańska w powiecie warszawskim (gmina Wawer, parafia Zerzno) założona w 1836 roku po zagospodarowaniu dóbr Zastów. Liczyła wówczas ok. 15 ha (29 mórg) i 14 mieszkańców. W 1951 roku, wraz z całym Wawrem, została włączona w granice administracyjne stolicy. Nazwa może oznaczać niewielkie skupisko drzew owocowych.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Lucerny na wysokości kanału Nowa Ulga, Kanał Zagoździański (fragmentem wzdłuż ul. Węglarskiej), ul. Mirtowa, ul. Piechurów, linia kolejowa.