Grodzisk

Informacje

Grodzisk - niegdyś wieś w powiecie warszawskim (gmina Bródno, parafia Praga), położona między Białołęką a Markami, stanowiąca część klucza skaryszewskiego i należąca do kapituły płockiej. W czasach Zygmunta I Starego miał tu osiąść pewien bogaty szlachcic warszawski, który straciwszy majątek i zdrowie osiadł tu, oddając się pokucie. Dla niego to w 1534 roku królowa Bona ufundowała tu modrzewiowy kościółek filialny. Zygmunt III Waza znaczną część łąk i gruntów nadał zakonowi bernardynów, którzy również wzięli w opiekę ową świątynię. W latach `20 XIX w. należała do dóbr rządowych pod nazwą Ekonomia Warszawa, liczyła 1238 mórg magdeburskich głównie piaszczystych gruntów, 12 gospodarzy oraz 4 chałupników, liczyła łącznie prawie 200 mieszkańców i 20 domów. W 1977 roku, wraz z innymi okolicznymi wsiami został włączony w granice Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Ostródzka, ul. Zdziarska, wschodnia granica miasta (fragmentarycznie wzdłuż ul. Kroczewskiej, zachodniej granicy cmentarza w Markach i tamtejszych ulic: ul. Inżynierów, ul. Dziennikarskiej, równolegle na zachód od ul. Rocha Kowalskiego), Trasa Toruńska.