Archiwum - Złota

Ulica Złota 53 - Gimnazjum im. J. Lelewela, około 1935 rok.