Archiwum - Szucha Jana Chrystiana, al.

Aleja Szucha 25 - Gmach Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej), ok. 1935r.