Archiwum - Świętokrzyska

Widok na ul. Świętokrzyską w kierunku wschodnim

Gmach PKO przy skrzyżowaniu ul.Świętokrzyskiej z ul. Jasną, początek lat 30 XX wieku.