Archiwum - Ślepa (obecnie nie istnieje)

Ulica Ślepa- widok w kierunku pl. Zamkowego. Okres dwudziestolecia międzywojennego. Fot. H. Poddębski