Archiwum - Senatorska

Ulica Senatorska 29 - Galeria Luxenburga, okres przed I wojną światowa

Ulica Senatorska 34- Pałac Mniszchów, ok. 1915r.

Ulica Senatorska 13/15 - Pałac Prymasowski, ok. 1915r.