Archiwum - Rynek Starego Miasta

Rynek Starego Miasta 1939 rok

Rynek Starego Miasta, XVIII wiek.

Rynek St. Miasta nr 19-21. Okres międzywojenny, fot. L. Jarumski

Reklama "Kramu pod Rakiem" - Rynek St. Miasta 4/6, okres międzywojenny