Archiwum - Pokorna

Ulica Pokorna 12 - Szpital dla starozakonnych, fot. z II połowy XIX wieku.