Archiwum - Plac Mirowski

Plac Mirowski- Hala Mirowska, okres przed 1914r.