Archiwum - Plac Kazimierza Wielkiego (obecnie nie istnieje)

Plac Kazimierza Wielkiego z halami targowymi, początek XX wieku.