Archiwum - Moniuszki Stanisława

Ulica St. Moniuszki- widok od ul. Marszałkowskiej w kierunku ul. Jasnej, początek XX wieku.

Kościół Dzieciątka Jezus przed przebudową, przełom XIX i XX wieku.