Archiwum - Mariensztat

Ulica Mariensztat, widok w kierunku pl. Zamkowego, poczatek XX wieku.

Ul. Mariensztat 9 - podwórze kamienicy pod Łabędziem, I ćwierć XX wieku.

Ulica Mariensztat 2/4 - Gospoda pod Retmanem, początek XX wieku.