Archiwum - Królewska

Ul. Królewska 14 - Gmach Giełdy Państwowej, okres międzywojenny