Archiwum - Krakowskie Przedmieście

Krakowskie Przedmieście- Pomnik Paskiewicza przed pałacem Namiestnikowskim, ok 1900 rok

Krakowskie Przedmieście- Skwer Mickiewicza, lata 30 XX wieku

Krakowskie Przedmieście, widok na zamykający je Pałac Staszica, ok. 1870 rok

Krakowskie Przedmieście, widok na dziedziniec pałacu Namiestnikowskiego, ok. 1915r.

Krakowskie Przedmieście, widok w kierunku południowym, okres międzywojenny

Krakowskie Przedmieście, Pałac Staszica zamykający ulicę, ok 1870 r.

Krakowskie Przedmieście, widok w kierunku północnym, lata 30 XX w.

Krakowskie Przedmieście- Pomnik Mickiewicza, dwudziestolecie międzywojenne.

Krakowskie Przedmieście, widok od ul. Królewskiej w kierunku południowym, okres międzywojenny

Krakowskie Przedmieście - widok na przebudowany Pałac Staszica, początek XX wieku

Krakowskie Przedmieście- widok na Pałac Staszica, lata 30 XX w.

Krakowskie Przedmieście, widok w kierunku pl. Zamkowego, okres międzywojenny

Krakowskie Przedmieście- gmach dawnego Odwachu i kościół św. Anny, okres międzywojenny

Krakowskie Przedmieście, figura Chrystusa przed kościołem św. Krzyża oraz ciąg kamienic po drugiej stronie ulicy, lata 30 XX wieku.

Krakowskie Przedmieście- kościół św. Józefa Oblubieńca, około 1912r.

Ul. Krakowskie Przedmieście- figura Chrystusa przed kościołem św. Krzyża, dalej kamienica Oranowskiego, koniec sierpnia 1944r.

Krakowskie Przedmieście - skrzyżowanie z ul. Tręmbacką, około 1910r.

Ul. Krakowskie Przedmieście 5 - Pałac Czapskich, ok.1915r.

Ul. Krakowskie Przedmieście- Figura M.B. Passawskiej, okres międzywojenny. Fot. H. Poddębski

Ul. Krakowskie Przredmieście- Dawny zajazd "Dziekania", okres międzywojenny. Fot. H. Poddębski

Ul. Krakowskie Przedmieście- widok z wieży kościoła św. Krzyża w kierunku północnym, pocz. XX wieku.