Archiwum - Henryka Sienkiewicza

Ulica Sienkiewicza (Nowosienna)- Gmach Towarzystwa Gebethner i Wolff, początek XX wieku