Archiwum - Bonifraterska

Zabudowania klasztoru Bonifratrów, XVIII

Przebijanie ulicy Bonifraterskiej od placu Krasińskich do ul. Świętojerskiej, 1938 rok.