Ursus

Ursus – miasto założone 1 VII 1952 roku ze wsi Czechowice, Grabkowo, Gołąbki, Skorosze i Szamoty pod nazwą tej pierwszej wsi. W 1954 roku nazwa została zmieniona na obecną, nawiązującą do mieszczących się tu Zakładów Mechanicznych, powstałych na zakupionych w 1921 roku terenach. Nazwa pochodzi z języka łacińskiego i ozn

Czytaj więcej

Ulice