Wesoła

Wesoła – miasto powstałe 17 XII 1968 roku z połączenia osiedli: Groszówka, Grzybowa, Stara Miłosna, Wesoła, Wola Grzybowska i Zielona, które powstały na początku XX w. na terenach rozparcelowanego majątku filozofa i religioznawcy, księcia Emanuela Mieczysława Bułhak herbu Syrokomla (1865-1943). 27 X 2002 roku zostało włączone w granice adminis

Czytaj więcej

Ulice