Włochy

Włochy - dawna wieś szlachecka poświadczona w XIV w. pod nazwą Sopąchy a później Porzucewo. Z tego okresu miała wywodzić się pierwsza wersja etymologii nazwy, która wywodzi się od przydomka właściciela imieniem Jan, zwanego Włochem. W XVI w. należała do rodziny Nadarzyńskich a jej obszar wynosił ok. 8 ha (ówczes

Czytaj więcej

Ulice