img

Chłodna

Ulica Chłodna 24, lata 30 XX wieku.

img

Wolska

Ul. Wolska, widok w kierunku ul Płockiej, po 1939 r.

img

Plac Kazimierza Wielkiego (obecnie nie istnieje)

Plac Kazimierza Wielkiego z halami targowymi, początek XX wieku.

img

Nowolipie

Ulica Nowolipie 2- Pałac Mostowskich, ok. 1915r.

img

Elektoralna

Ulica Elektoralna- widok w kierunku pl. Bankowego, ok. 1915r.